- Jeg forutsetter at Riksrevisjonen ikke driver politisk beregning av tidspunktet for publisering av sine revisjonsrapporter. Når dette like fullt settes fram som en påstand, forutsetter jeg at den nye kontroll- og konstitusjonskomiteen tar opp denne problemstillingen, sier Fremskrittspartiets Anders Anundsen til NTB.
Bevisst valgRett bord
Finansavisen skriver onsdag at Riksrevisjonens rapport som ble lagt fram i går, var klar i god tid før valget. Ifølge Bellona-leder Frederic Hauge bekreftet riksrevisor Jørgen Kosmo i en samtale dem imellom at rapporten bevisst ble holdt tilbake.- Han ville ikke gripe inn i valget på den måten, sier Hauge, som legger til at han er «lei av dette spillet».Samtlige rapporter fra Riksrevisjonen skal til behandling i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, der opposisjonen har flertallet av medlemmene og lederen.Mongstad-rapporten vil derfor havne på bordet til den kontroll- og konstitusjonskomiteen som det nyvalgte Stortinget skal danne.Nå mener Anundsen altså at behandlingen av rapporten bør utvides til også å gjelde publiseringstidspunktet.- Ville du selv sørget for det dersom du skulle fortsatt som leder?- Det stemmer. (©NTB)