Norge havner på 22. plass på EU-kommisjonens nye vurdering av EUs egen og 34 lands utbytte fra innovasjon. Mens Sverige står som nummer to, ligger Norge sist av de nordiske landene på Kommisjonens «innovasjonsindikator».- EU-kommisjonens vurdering fanger ikke opp bredden i norsk innovasjon. Plasseringen i akkurat denne undersøkelsen bekymrer oss derfor ikke så mye, sier spesialrådgiver Per M. Koch i Innovasjon Norge til NTB.- Men vi bekymrer oss for at norsk næringsliv har redusert investeringene i innovasjon de siste årene. Vi mener fremtidens norske næringsliv står overfor store utfordringer markedsmessig, teknologisk og økonomisk. Det vi trenger nå, er mer dristig innovasjon, ikke mindre, understreker han.
UtbytteJapan øverst
Den nye indikatoren er ment å vise hvilke land som får mest ut av innovasjon. EU-kommisjonen har prøvd å regne seg fram til hvordan ideene fra innovasjonssektoren når markedet, bidrar til bedre jobber og konkurranseevne.Oversikten er laget på oppdrag fra EUs ledere og på bakgrunn av hvordan landene presterte på områder som teknologisk innovasjon og sysselsetting i såkalt kunnskapsintensive aktiviteter i 2011.Koch sier norsk innovasjon ikke fanges opp når olje og gass, fiske og havbruk ikke regnes som kunnskapsintensiv. Heller ikke patentmålet som er brukt i undersøkelsen, fanger opp bredden i norsk innovasjon, mener han.Den nye målingen er ment å danne et nytt sammenligningsgrunnlag i EU.Også landene Japan, USA, Sveits og Tyrkia er med. Best i klassen er Japan, mens USA havner rundt EUs gjennomsnitt. Norge ligger under EUs gjennomsnittsscore. (©NTB)