I august 2013 utgjorde vareeksporten 71,9 milliarder kroner, mens importen var på 43,1 milliarder. Lavere olje- og gasseksport samt høyere import bidro til at handelsoverskuddet endte på 28,8 milliarder kroner, en nedgang på 11,7 prosent fra august 2012, Reduksjonen i eksporten i august 2013 var 2,9 prosent sammenlignet med fjoråret. Olje- og gasseksporten gikk ned, mens de viktige eksportvarene fisk og metaller trakk i hver sin retning. Handelsbalansen ble ytterligere svekket grunnet økt import. For eksempel økte kjøp av skip og olje importen med 4,1 prosent sammenlignet med august 2012.