Kuttene skal skje gjennom naturlig avgang, kombinert med ansettelsesstopp, skriver E24- Mye av pengene våre i dag er bundet opp i faste kostnader, som for eksempel personalkostnader. Vi trenger en økonomi som gjør at vi i større grad kan snu oss rundt når situasjonen krever det, sier kommunikasjonsdirektør Tommy Hansen i NRK.Det er foreløpig ikke planlagt hvor alle kuttene skal komme. Det er likevel klart at Nyhetsdivisjonen skal kutte 20 årsverk innen relativt kort tid, og ytterligere 10 årsverk innen 2016. Hansen sier til E24 at grunnen til dette er at nyhetsavdelingen i dag har for høy bemanning i forhold til budsjettet.Leder Sidsel Avlund i NRKs journalistlag sier at hun har blitt kontaktet av flere midlertidige ansatte som er bekymret for hva som skjer, men mener likevel at kuttene må kunne gjennomføres uten at det blir dramatisk for de ansatte. (©NTB)