Fredag utøvde Opera Software-ansatte totalt 1.228.000 opsjoner, opplyses det i en melding.Som følge av dette har Opera-styret vedtatt å forhøye selskapets aksjekapital med 24.560 kroner ved utstedeøse av 1.228.000 aksjer, hver pålydende 0,02 kroner.Operas aksjekapital er etter dette på totalt 2.469.050, 64 kroner fordelt på 123.452.532 aksjer.