- Om ikke Erna overtar en økonomi i motvind så overtar hun i alle fall en økonomi der medvinden har løyet, noe som kom tydelig frem av regionalt nettverk tidligere idag, sa samfunnsøkonom Kjersti Haugland som var gjest i HegnarTV fredag.Av regionalt nettverk som ble offentliggjort fredag kom det frem at veksten i den samlede produksjonen her i landet har avtatt mer enn ventet siden mai. Bedriftene ser mørkere skyer i horisonten. Samlet synes tilbakemeldingene fra Regionalt nettverk å antyde en ytterligere nedkjøling i norsk næringsliv, og spesielt i den sterkeste driveren i norsk økonomi - oljerelatert leverandørindustri. Norges Bank tillegger vanligvis denne "helsesjekken" av norsk økonomi stor betydning, men Haugland forventet at kjerneinflasjonstallene likevel vil presse rentebanen opp.- Etter at kjerneinflasjonen helt uventet hoppet opp til målet på 2,5 prosent, har renteforventingene i markedet økt. FRA-rentene ser nå ut til å reflektere en forventing om at Norges Bank vil heve tre ganger neste år, med til sammen 75 basispunkter. Det er ikke forventet noen renteendring i år, sa Kjersti HauglandØkonominyhetene hadde også en oppdatering på utviklingen i oppdrettssektoren hvor lakseprisen fortsetter å falle.Det var også tekniske analyser av Apple, Kongsberg Automotive og Gjensidige forsikring. Chartene til dagens sending er tilgjengelige på våre .