Seks stortankere er sluttet fra Gulfen mandag, og meglere opplyser til Reuters at de skimter en ørliten bedring i ratene fra svake nivåer.Tre av VLCC-ene går til fjerne østen til ratene WS 32-34, tilsvarende 8-12.000 dollar per dag.De tre siste skipene går til US Gulf og Europa til ratene WS 22,5-23,5, tilsvarende 4-6.000 dollar dagen.Et av skipene går alternativt østover, og da er raten WS 35.Lastingen for de tre skipene skjer i perioden 16.-29. september."Normalt" trenger en VLCC pluss/minus 20.000 dollar per dag i inntjening per dag for å gå i balanse, men dette er avhengig av finansiering. at break even-nivåene for VLCC-ene og suezmax-ene var hhv. 25.000 og 19.000 dollar.