Konsumprisindeksen i Norge falt 0,1 prosent fra juli til august. Matvarer trakk særlig ned, det vil si med 0,7 prosent.På årsbasis steg konsumprisindeksen 3,2 prosent, og her bidro "bolig, lys og brensel" med 7,5 prosent oppgang.Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), det vil si konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og energipriser, steg 2,5 prosent på årsbasis i august.Konsensus lå på 1,95 prosent.Mye av oppgangen kan ifølge SSB forklares med utviklingen i prisene på flyreiser, men også klær og matvarer bidro.Over måneden var indeksen ned 0,1 prosent.Produsentprisindeksen (PPI) steg 1,0 prosent fra juli til august.Over året endte PPI opp 1,7 prosent.Høyere priser innenfor utvinning av råolje og naturgass og på tjenester tilknyttet bergverksdrift er hovedforklaringen på prisoppgangen i PPI totalt, melder SSB.