- Rentemøtet vil overraske mange

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank First Securities advarer mot å legge for mye vekt på inflasjonstallene i forkant av Norges Banks rentemøte.

Harald Magnus Andreassen , First Securities. Foto: Finansavisen
Næringsliv

- Jeg tror rentemøtet senere denne uken vil komme som en overraskelse for mange. Norges bank legger ikke utelukkende vekt på inflasjonstallene, men vil også ta med i vurderingen at det har kommet en rekke svake makrotall, sa Harald Margnus Andreassen.Han påpekte også at mye av årsaken til at inflasjonen lå på 2,5 prosent, som er Norges Banks inflasjonsmål, var svekket valuta og et sterkere landbruksoppgjør enn man hadde regnet med. Dermed så ikke Andreassen at dette skulle tale for noen plutselig endring i rentebanen, slik en rekke økonomer har tatt til orde for den senere tiden.Både rentebeslutningen og Pengepolitisk rapport 3/13 offentliggjøres torsdag 19. september.Andreassen var skeptisk til norsk økonomi fremover, og skisserte en situasjon med midre press på arbeidsmarkedet, lavere lønnsvekst og fallhøyde i boligmarkedet. Det var også tekniske analyser av Statoil, Norske Skog og Norsk Hydro. Chartene finner du på våre Facebook-sider .Trygve Hegnar kommenterte høydepunktene på Oslo Børs.

Nyheter
Næringsliv