Åtte stortankere er sluttet fra Gulfen onsdag, og ratene holder seg stabile, opplyser meglere til Reuters.To VLCC-er går til Korea med 270.000 tonn råolje til ratene WS 33 og WS 33,75, tilsvarende 10-11.000 dollar per dag.To skip går til India for WS 36, tilsvarende 15-16.000 dollar per dag.To VLCC-er går til vestkysten av USA med 280.000 tonn råolje, hvorav det ene skip har fått raten WS 31.På de to siste skipene har befrakter opsjon på bestemmelsessted for det ene, mens det andre går til Taiwan.Lasting for de åtte VLCC-ene skjer i perioden 28. september-13. oktober.