Som følge av en rekke enkeltstående og midlertidige tekniske utfordringer som tidligere er redegjort for, var gjennomsnittlig produksjon for Norwegian Energy Company (Noreco) i august 2013 kun 1.559 fat oljeekvivalenter (oe) per dag, skriver selskapet i en fersk melding mandag.Det er en nedgang på 2.315 fat sammenliknet med 3.874 fat oe per dag i juli.Netto realisert pris var 91,9 dollar per fat oe justert for lagerverdier.
Produksjon per felt i august 2013 (fat oe per dag) var som følger:
Huntington - 1 306Nini East - 0Cecilie - 0Nini - 0Oselvar - 253Lulita - 0Enoch - 0Huntington-feltet var stengt gjennom store deler av august av sikkerhetshensyn og som følge av at gass fra lagertankene om bord samlet seg på dekk i perioder med svak vind.I begynnelsen av september ble et permanent ventilasjonssystem (hydrocarbon blanketing system) kjørt i gang. Dette systemet kan operere uavhengig av vindforholdene på feltet. Samtidig har operatøren nå fullført reparasjonen av A-kompressoren om bord.