Ferske makrotall fra eurosonen

Mens forbrukertilliten kom inn som ventet, var den økonomiske tilliten høyere en anslagene i oktober.

EU-flagg - Foto: AP

Den endelige forbrukertillitsindeksen for eurosonen i oktober endte på -14,5.Det melder Bloomberg onsdag formiddag.Indeksen var som ventet uendret fra de foreløpige tallene.Oppgang i økonomisk tillitDen økonomiske tilliten i eurosonen endte på 97,8 i oktober, opp fra 96,9 måneden før.Det var på forhånd ventet en indeks på 97,2.Indeksen reflekterer den generelle økonomiske aktiviteten i eurosonen.