Ny tjenestepensjon på plass

Regjeringen foreslår en ny tjenestepensjonsordning for privat sektor som blir godt mottatt av Finans Norge. LO er skeptisk til at kvinner må betale mer fordi de lever lenger.

Pensjonist - Foto: Scanpix
Næringsliv

Den såkalte hybrid-pensjonen vil kunne berøre flere hundre tusen arbeidstakere i privat sektor og har vært utredet over flere år. Ifølge avtroppende finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) representerer det nye pensjonsproduktet et alternativ til dagens ytelses- og innskuddspensjonsordninger. Han understreker at det er lagt vekt på fleksibilitet i det nye pensjonsproduktet.- Det nye produktet er en viktig ny valgmulighet for bedriftene. Lovforslaget er framtidsrettet ved at det legger til rette for god opptjening når en arbeidstaker bytter jobb, og er tilpasset alderspensjonsopptjeningen i ny folketrygd, sier Johnsen i en pressemelding.

Nyheter
Næringsliv