Staten skal kjøpe klimakvoter

Miljøinvesteringsselskapet NEFCO har sammen med Finansdepartementet inngått avtale om å kjøpe inntil 30 millioner klimakvoter for staten.

Fabrikkpiper - Foto: Scanpix
Næringsliv

Klimakvotene skal kjøpes fra FN-godkjente prosjekter som på grunn av lave priser står i fare for å avvikle driften, opplyser Finansdepartementet.- Dette er en oppfølging av den nye retningen i klimakvotepolitikken som regjeringen la fram for Stortinget i revidert nasjonalbudsjett. Framover vil vi bare kjøpe kvoter fra eksisterende prosjekter som står i fare for å avvikle driften og fra nyutviklede prosjekter. På den måten vil vi bygge opp under utviklingen og legitimiteten til det internasjonale markedet for klimakvoter, sier statssekretær Kjetil Lund.Kjøpene av kvoter tar utgangspunkt i retningslinjene som har ligget til grunn i første Kyoto-periode. Departementet bygget i den første perioden av Kyoto-avtalen opp kunnskap om kvotemarkedet gjennom kjøp direkte i markedet.Avtalen med NEFCO innebærer at den operative forvaltningen flyttes ut, slik det ble varslet i revidert nasjonalbudsjett for 2013. Det er imidlertid Finansdepartementet som fortsatt skal ha det strategiske ansvaret og derfor skal lage retningslinjene for kvotekjøpene. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv