Vegvesenet får kritikk etter brann i Oslofjordtunnelen

Statens havarikommisjon for transport kritiserer Statens vegvesen etter at det sommeren 2011 oppsto brann i et vogntog i Oslofjordtunnelen.

Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX.

Det var torsdag 23. juni 2011 at det begynte å brenne i et polskregistrert vogntog inne i Oslofjordtunnelen. Brannen skyldtes motorhavari.I en ny rapport om brannen påpeker Statens havarikommisjon for transport (SHT) at faresituasjonen for trafikantene inne i den 7,3 kilometer lange undersjøiske tunnelen ble forsterket av at tunnelens sikkerhetsutrustning og beredskapsløsning ikke var tilstrekkelig tilrettelagt for selvredning.Dermed ble flere trafikanter fanget i røyken, påpeker SHT.25 av 34 trafikanter klarte å komme seg ut av tunnelen på egen hånd. De øvrige ni måtte evakueres av redningsmannskaper.- Undersøkelsen har avdekket at Oslofjordtunnelens sikkerhetsnivå ikke var tilstrekkelig sett opp mot tunnelens trafikkvekst og -sammensetning. SHT mener at dette har sammenheng med at Statens vegvesens sikkerhetsstyring av Oslofjordtunnelen ikke hadde fanget opp det aktuelle risikobildet, og at den risikobaserte tilnærming til sikkerheten og beredskapen i tunnelen var mangelfull, opplyser SHT.