100 millioner til psykologer i kommunene

Stadig flere kommuner søker om tilskudd til å ansette psykologer, og neste år er det bevilget 100 millioner til formålet.

Penger - Foto: Scanpix
Næringsliv

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) oppfordrer flere kommuner til å søke om penger, slik at mennesker som trenger det får tidlig hjelp.- Høyre-Fremskrittsparti-regjeringen vil bygge ut psykologtilbudet i kommunene. Det er viktig at mennesker med psykiske helseutfordringer kan få tidlig hjelp, og dermed unngå å bli sykere. Flere psykologer er viktig for å styrke dette feltet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.Målet med tilskuddsordningen er å stimulere flere kommuner til å ansette psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester. I 2013 har 115 ulike kommuner fått støtte til totalt 179 psykologstillinger.En evaluering gjort av Arbeidsforskningsinstituttet og SINTEF på vegne av Helsedirektoratet, viser at ordningen har ført til en økning i antall psykologårsverk i kommunene.- Forebygging og tidlig innsats er viktig. Jeg håper flere kommuner vil benytte seg av denne ordningen, sier Høie. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv