90.000 arbeidsledige i Norge

90.000 var arbeidsledige ved utgangen av oktober, men ledigheten overrasket, viser ferske tall fra SSB.

Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX.
Næringsliv

Ifølge sesongjusterte tal frå arbeidskraftundersøkinga (AKU) gikk antallet arbeidsledige ned med 7.000 fra juli (gjennomsnitt av juni-august) til oktober (september-november).Det gir et fall i AKU-ledigheten fra 3,4 i september til 3,3 prosent, mens de fleste analytikerne hadde ventet en oppgang til 3,5 prosent.Dette oppgis av SSB å være innenfor feilmarginen og i 2013 har ledigheten da ligget og svinget rundt 3,5 prosent.Disse tallene står i kontrast til de ferske NAV-tallene forrige uke. Sammenlignbart antall registrerte arbeidsledige og på tiltak hos NAV gikk opp med 3.000 fra juli til oktober.- Vi har hatt en jevn økning i ledigheten siden i sommer, og selv om økningen i desember er lavere enn i november forventer vi at ledigheten vil fortsette å øke i 2014, uttalte arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.Påvirker ikke rentenDNB tror Norges Bank vil legge mer vekt på arbeidsmarkedstallene fra Nav.Norges Bank venter en AKU-ledighet i snitt på 3,75 prosent neste år og makroøkonom Marius Gonsholt Hov i handelsbanken sier i at oktober-tallene var litt bedre enn det Norges Bank har lagt til grunn, men nøytralt i forhold til styringsrenten og rentebanen.Flere sysselsatte Ferske AKU-tall i dag viser også at det var 13.000 flere sysselsatte i oktober enn i juli. Fra januar til oktober gikk antallet syssesatte opp med 35.000.Sammenlignet med september var økningen i antallet sysselsatte i oktober på 6.000, mens arbeidsstyrken økte med 2.000.De 2.627.000 sysselsatte i oktober utgjorde 68,9 prosent av befolkningen i alderen 15-74 år, opp 0,1 prosentpoeng fra juli og opp 0,2 prosentpoeng fra januar.Pene og stygge tall fra Europa I EU15 var arbeidsledigheten på 11,2 prosent i oktober, noe som var uendret fra juli.Men det er store forskjeller. I oktober var ledigheten i Spania på 26,7 prosent, mens den i Tyskland var på 5,2 prosent. I Danmark var den på 6,7 prosent og i Sverige var den 7,9 prosent.I USA gikk ledigheten ned fra 7,4 til 7,3 prosent i oktober.Forskjellen på AKU-tall og NAV-tall SSB publiserer en statistikk over registrerte arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak som blir utarbeidet på grunnlag av NAV sitt arbeidssøkerregister (ARENA). Arbeidsledige, slik AKU måler de, må ikke forveksles med de registrerte arbeidslledige.AKU-tallene inkluderer også arbeidsledige som ikke registrerer seg hos NAV, og noen av de som går på arbeidsmarkedtiltak.AKU dekker bare de som er registrerte som bosatte i folkeregisteret. Personar som arbeider i Norge uten å vere bosatt her, eller som regner med å være bosatt i mindre enn seks månader, er derfor heller ikke med i AKU-tallene.

Nyheter
Næringsliv