Færre mener innvandrere bidrar i arbeidslivet

Færre mener innvandrere gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv nå enn i 2012, viser nye tall fra SSB.

Næringsliv

Andelen som er enig i påstanden «Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv», er redusert med 8 prosentpoeng fra i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). 72 prosent av befolkningen støtter utsagnet.66 prosent mener at arbeidsinnvandringen fra land utenfor Norden stort sett bidrar positivt til økonomien. Det er en nedgang på 5 prosentpoeng fra i fjor.Samtidig går andelen som oppgir å ha kontakt med innvandrere opp med 7 prosentpoeng til 78 prosent.

Nyheter
Næringsliv