Hvor er Kinas vekst på vei i 2014?

Forbruk overtar ikke for invest-eringer neste år heller. J.P. Morgan har stilt seg selv ti spørsmål om Kina i 2014.

Foto: AP
Næringsliv

Fra 7,6 prosent i år til 7,4 prosent neste år, tror analytikerne Haibin Zh, Grace Ng og Lu Jiang, som også venter en forsiktig vridning fra investeringer mot privat forbruk. Investeringsveksten vil likevel være høyere.Veksten vil avta gjennom året, tror J.P. Morgan, slik at veksttakten blir 7,7 prosent i første halvår og 7,2 prosent i andre halvår.Vil det offisielle vekstmålet spille noen rolle?Myndighetene vil senke vekstmålet for 2014 fra 7,5 til 7 prosent, spår banken, det laveste siden 2005.Lavere vekstmål gir større rom for strukturelle reformer, argumenterer J.P. Morgan, ettersom de gjerne påvirker veksten negativt på kort sikt. Banken tror likevel ikke at det gir et signal om høyere eller lavere reformvilje om vekstmålet settes til 7 eller 7,5 prosent.Hvilke reformer vil myndighetene fokusere på i 2014?Flere beslutninger på lokalt nivå.Finansielle reformer, blant annet ytterligere liberalisering av rentemarkedet, innføring av innskuddsgaranti, og gjenåpning av IPO-markedet.Rom for større svingninger i dollar/yuan.Finanspolitiske reformer, blant annet utvidet momsgrunnlag og lavere sats, og innføring av skatt på naturressurser.Det vil holde at én av foreldrene er enebarn for at familien skal kunne få to barn.Mindre restriksjoner på prising av strøm, vann og bensin.Lokale landreformer.Bedre selskapsstyring i statsselskaper.Friere handel, innenlands og gjennom bilaterale og regionale avtaler.Investeringer dominererHva vil skje med investeringssyklusen?Investeringsveksten vil falle til 19 prosent fra et anslag på 19,8 prosent i 2013, spår J.P. Morgan, med fallende vekst i både industri, infrastruktur og eiendom.Hvor sterk vil forbruks-veksten være?Kommunistpartiets «tredje plenum» sa overraskende nok ikke noe om å vri veksten fra eksport og investeringer mot privat forbruk, påpeker J.P. Morgan. Investeringenes andel av BNP steg fra 47,1 prosent i 2012 og 47,7 prosent i 2011 til 55,8 prosent i årets tre første kvartaler.«Er dette bare tilfeldig eller et det et tegn på et skift i hva politikken fokuserer på? I stor grad kan dette gjenspeile et dilemma som Kinas nye lederskap står overfor,» mener analytikerne.Hvis Kina skal stabilisere veksten på rundt 7 prosent innen 2020, må investeringer fortsatt være en viktig driver, ifølge J.P. Morgan: Forbruk alene kan ikke holde veksten så høyt oppe.Dessuten har Kina fortsatt relativt lite kapital pro capita, og har fortsatt mye å gjøre innen infrastruktur, ren energi, beskyttelse av miljøet og helse, hevder J.P. Morgan.Forbruksveksten anslås til 13,7 prosent neste år, mot 13 prosent i år.Hvordan vil Kina bli påvirket av det globale oppsvinget?Neste år vil den globale veksten ligge i overkant av trend, spår banken, drevet av de rike landene.Det vil gi en eksportvekst i Kina på 11,8 prosent, ifølge prognosen, det høyeste siden 2011.Vil inflasjonen stige og bli en nøkkelprioritet i 2014?Inflasjonen vil stige fra 2,7 prosent til 3,3 prosent, spår J.P. Morgan, nær målet på 3,5 prosent.Hvordan vil pengepolitikken være?«Vi venter at sentralbanken vil opprettholde den nåværende nøytrale holdningen i pengepolitikken,» skriver J.P. Morgan, og venter at både styringsrente og bankenes kapitalkrav vil være uendret i 2014.Levere kredittvekst har gitt strammere likviditet.Vil yuan fortsette å appresiere?«Vi venter at yuan vil appresiere moderat, og at CNY/USD-kursen stiger til 6,0» fra 6,07 i desember.Federal Reserves nedtrapping av obligasjonskjøp kan begrense yuanens oppside.Ser lav boblesprekkfareVil boligprisene fortsette å stige?I november hadde Kinas boligpriser steget 13 prosent, drevet særlig av de fire største byene, der prisene hadde steget 20 prosent.J.P. Morgan venter at boligprisene vil stige rundt 10 prosent i de største byene, 5-10 prosent i de nest største byene og ligge flatt i de tredje største byene neste år.Boligboblene er begrenset til de største byene, men bare 4,7 prosent av befolkningen bodde i Beijing, Shanghai, Shenzhen og Guangzhou. Faren for nasjonal boblesprekk er derfor lav, mener J.P. Morgan.Artikkelen stod på trykk i Finansavisen 23. desember.

Nyheter
Næringsliv