- I lykkeland

Tror man at Norges Bank vil gjøre dette, tror man også på julenissen.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen lille julaftenAntall helt ledige personer og personer på tiltak økte med 500 i desember. På årsbasis økte antall ledige med 7.800 personer, og den registrerte arbeidsledigheten hos Nav er nå på 2,6 prosent (2,4 prosent på samme tid i fjor).Vi kjenner ikke til om ledigheten er like lav i noe annet land, men trolig har Norge verdensrekord i lav arbeidsledighet, og det er et lykketilfelle i et land med nesten tre millioner mennesker i arbeid. I EU-landene ligger arbeidsledigheten i gjennomsnitt godt over 12 prosent og i kriselandene Hellas og Spania er ledigheten over 25 prosent.Men vil dette vare?Lykketilstanden vil nok bestå, men arbeidsledigheten vil sannsynligvis øke til neste år. Ikke mye, men litt hele tiden.Den høyeste ledigheten har Norge innen bygg- og anleggsarbeidere (9.200), og det er her de fleste pessimistene finnes. Bygg og anlegg vil slite i 2014 og det blir flere arbeidsløse.Noen tror også at antall arbeidsløse vil øke innen varehandel og salg, og det kan ikke utelukkes at olje- og gassindustrien, på grunn av kostnadspress, sier opp folk.Nav-ledigheten vil derfor øke, og passerer kanskje 3 prosent, og legger vi til nærmere 20.000 personer på tiltak, kan Norge nærme seg en ledighet på 4 prosent.Fremdeles er Norge likevel et lykkeland sammenlignet med alle land det er naturlig å sammenligne med.Det positive med økt ledighet er at lønnskravene ved vårens store tariffoppgjør (et hovedoppgjør) kan bli moderate, slik at lønnsveksten i Norge blir liggende rundt 3,5 prosent.Men selv en slik lønnsvekst er langt høyere enn i landene i Europa som sliter med lav vekst og stor arbeidsledighet, og som vil slite i 2014 også.Men det er en økonom som ikke tror på denne idyllen i Norge. Sjeføkonom Jan Andreassen i Eika-gruppen tror at det nærmest blir ragnarokk i Norge til neste år. Han varsler ikke mindre enn 120.000 personer som enten vil være helt arbeidsledige eller på tiltak. Det vil i så fall bety en økning fra et tall i underkant av 90.000 til 120.000 mennesker. Da kan vi passere en ledighet på godt over 4 prosent.For alle dette gjelder, er det alvorlig, men fortsatt vil Norge, sammenlignet med alle andre land, ha en ekstrem lav arbeidsledighet.Andreassens pessimisme skyldes at han, som mange andre, ser særdeles negativt på bygg- og anleggssektoren. Igangsettelse av nye boliger har stupt, og Andreassen tror det vil fortsette. Kostnadene er blitt så høye at ingen har råd til nye boliger lenger, hevder økonomen.Han overdriver selvfølgelig litt, men vi kan langt på vei følge han.Jan Andreassens medisin for å redde oss fra nedturen, er at Norges Bank må sette ned styringsrenten fra dagens 1,5 prosent til 0,5 prosent.Tror man at Norges Bank vil gjøre dette, tror man også på julenissen.Men skulle Norges Bank gjøre noe så drastisk fordi ledighetstallene skyter i været, vil kronekursen stupe og dette vil skape ny aktivitet i den tradisjonelle eksportindustrien og reiselivsnæringen (siste års kronesvekkelse har allerede gitt resultater).Vi tror ikke Jan Andreassen får rett, men at arbeidsledigheten vil øke i 2014, er temmelig sikkert.

Nyheter
Næringsliv