Ledigheten fortsetter å øke - for disse er det verst

Ledigheten stiger og stiger. - Og verre skal det bli, sier NAV-sjefen.

NAV-direktør Joakim Lystad. Foto: Scanpix
Næringsliv

Ledigheten økte med 500 personer fra november til desember, viser sesongjusterte tall fra NAV.Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak steg 500 personer i samme periode, viser sesongjusterte tall.- Vi har hatt en jevn økning i ledigheten siden i sommer, og selv om økningen i desember er lavere enn i november forventer vi at ledigheten vil fortsette å øke i 2014, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.Målt i antall personer økte ledigheten mest for industriarbeidere og yrkesgruppen ingeniør og IKT-yrker.Butikk- og salgsmedarbeidere, samt barne- og ungdomsarbeidere, hadde den største nedgangen i desember, etter flere måneder med økende ledighet.Ledigheten for bygge- og anleggsarbeidere, som også har vært stigende de siste månedene, var uendret i desember.Prosentvis økte ledigheten mest i Sogn og Fjordane og Aust-Agder denne måneden, mens den falt mest i Oppland og Finnmark.70.300 helt ledige I desember er 70.300 personer registrert som helt ledige hos NAV, 7.800 flere enn for ett år siden.Arbeidsledigheten er nå på 2,6 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,4 prosent på samme tid i fjor.87.100 personer er enten registrert som helt ledige eller på tiltak, en økning på 7.600 personer sammenlignet med desember i fjor.Dette tilsvarer 3,2 prosent av arbeidsstyrken, mot 3,0 prosent for ett år siden.For disse er det verst Ved utgangen av desember er det registrert 9.200 ledige med bakgrunn fra bygge- og anleggsyrker, 1.600 - eller 21 prosent - flere enn i desember i fjor.Sammenlignet med i fjor har ledigheten også økt mye for butikk- og salgsmedarbeidere. 1.100 - eller 15 prosent - flere er ledige nå enn for ett år siden.Bygge- og anleggsarbeidere har den høyeste ledigheten i desember - 4,9 prosent av arbeidsstyrken, mot 4,1 prosent i fjor.Personer med bakgrunn fra undervisningsyrker og akademiske yrker har den laveste ledigheten, hhv. 0,8 og 0,9 prosent.Kun akademiske yrker har uendret ledighet fra desember i fjor. For alle andre yrkesgrupper har ledigheten økt.Flere ledige i fylker flest Sammenlignet med i fjor har ledigheten økt mest i Aust-Agder og Rogaland - hhv. 25 og 24 prosent.Telemark og Vest-Agder er de eneste fylkene som har lavere ledighet enn i desember i fjor.Arbeidsledigheten er nå høyest i Østfold, Aust-Agder og Finnmark, alle med 3,6 prosent av arbeidsstyrken.Ledigheten er lavest i Sogn og Fjordane og Rogaland, begge med 2,0 prosent.Mer om tallene her.Følg HegnarOnline på Facebook her!

Nyheter
Næringsliv