Posten Norge på hugget i Sverige

Posten Norge samler post og avisdistribusjon i Sverige.

Dag Mejdell - Foto: Scanpix
Næringsliv

Posten Norge går sammen med de svenske avisene Svenska Dagbladet og Dagens Nyheter om felles post- og avisdistribusjon i Stockholm.Det er Bring Citymail, som eies av Posten Norge, og de svenske avisenes distribusjonsvirksomhet, Pressens Morgontjänsts (Premo), som etablerer et felles selskap. Selskapet skal dele ut morgenaviser, brev, småpakker og reklameaviser i Stor-Stockholm. I praksis er dette en fusjon av Premo og Bring Citymails virksomhet i Stockholms-området.- Dette er strategisk riktig og styrker vår posisjon i en av Nordens mest folkerike og raskt voksende regioner, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS i en melding.Posten Norge har gjennom Bring Citymail drevet postdistribusjon i det svenske markedet i mer enn ti år. Målet med post- og avissamarbeidet er å ta ut stordriftsfordeler og utnytte kapasiteten i distribusjonsnettet ved å inkludere flere tjenester.- De to selskapene som slår seg sammen utfyller hverandre godt og kan utvikle nye tjenester for eksempel innenfor distribusjon av netthandelsvarer. Vi får synergier ved å utnytte felles distribusjon, systemer, biler og bygninger, sier Mejdell.Det er administrerende direktør Patrick Östberg i Bring Citymail som skal lede det nye selskapet, som etter planen skal starte opp i første halvår 2014.Bring Citymails virksomhet i øvrige deler av Sverige drives videre som før.

Nyheter
Næringsliv