Det ble åpnet konkurs i følgende selskaper torsdag, viser en oversikt fra Brønnøysundregistrene:
Oslo:
  • LAZUNA ASLAZUNA AS
Buskerud:
  • VISCOM ASVISCOM AS
Vestfold:
  • OLES KLIMASERVICE ASOLES KLIMASERVICE AS
  • VESTFOLD BÅTUTSTYR ASVESTFOLD BÅTUTSTYR AS
Vest-Agder:
  • ARC AID STIARC AID STI
Rogaland:
  • MALERBUA HÅNDVERK ASMALERBUA HÅNDVERK AS
Sogn og Fjordane:
  • OCEANGLOBE ASOCEANGLOBE AS
Møre og Romsdal:
  • FIRMALEILIGHETER ASFIRMALEILIGHETER AS
Finnmark:
    ARCTIC HUNTING ADVENTURES ASARCTIC HUNTING ADVENTURES AS
Her finner du fullstendig oversikt.
I tillegg ble det åpnet syv personlige konkurser.