99.000 arbeidsledige i Norge

99.000 var arbeidsledige ved utgangen av desember, viser ferske tall fra SSB. (Oppdatert 10:55)

AP Photo Mark Lennihan

Ifølge sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkingen (AKU) gikk antallet arbeidsledige opp med 6.000 fra september til desember, opplyser SSB.Det gir en økning i AKU-ledigheten fra 3,4 i september til 3,6 prosent i desember, mens de fleste analytikerne hadde ventet en oppgang til 3,5 prosent.Arbeidsledigheten var dermed 0,2 prosentpoeng høyere fra forrige ikke-overlappende tremånedersperiode.Dette oppgis av SSB å være innenfor feilmarginen og i 2013 har ledigheten da ligget og svingt mellom 3,4 og 3,6 prosent. Og i desember 2013 var AKU-ledigheten den samme som i desember 2012 - 3,6 prosent.Nordeas Erik Bruce lar seg ikke bekymre av tallene.«Arbeidsledigheten økte i desember, og antall arbeidsledige var tilbake på mars-nivå, som var det høyeste nivået i 2013. Likevel vil vi ikke gi det for mye tyngde. Indikatoren er flyktig, og trenden er sidelengs. Norges Bank gir ikke kortsiktige bevegelser i AKU-ledigheten mye vekt. Hvis dette likevel er en indikasjon på at AKU-ledigheten begynner å øke sakte, vil det være godt i tråd med Norges Banks syn. Norges Bank anslår en gjennomsnittlig rate i år på 3,75 prosent, og 4 prosent neste år», skriver Bruce i en fersk oppdatering.Flere sysselsatte De ferske AKU-tallene viser også at det var 8.000 flere sysselsatte i desember enn i september. Fra desember 2012 til desember 2013 gikk antallet syssesatte opp med 33.000.De 2.627.000 sysselsatte i desember utgjorde 68,7 prosent av befolkningen i alderen 15-74 år, uendret fra både september 2013, og desember 2012.Arbeidsløse i USA og Europa I USA utgjorde de arbeidsløse 6,7 prosent av arbeidsstyrken i desember 2013, ned 0,5 prosentpoeng fra september og 1,2 prosentpoeng fra desember 2012.I EU15 gikk arbeidsløsheten også ned, fra 11,1 prosent i september til 11,0 prosent i desember. I Sverige og Danmark var arbeidsløsheten uendret på henholdsvis 8,0 og 6,9 prosent. I Tyskland gikk arbeidsløsheten ned fra 5,2 prosent i september til 5,1 prosent i desember. Også i Frankrike gikk arbeidsløsheten ned med 0,1 prosentpoeng i løpet av samme periode, til 10,8 prosent i desember, opplyser SSB.

AKU-ledighet desember. Ill.: SSB
Her finner du tallene bak grafen som blant annet viser at det var 99.000 arbeidsledige i desember, opp 3.000 fra samme måned året før. Av den fremgår det også at AKU-ledigheten var på 3,6 prosent både i desember 2013 og i desember 2012.Samme tabell viser også at antallet registrerte arbeidsledige (NAV-tall), som Norges Bank er mest opptatt av, var 74.000 i desember 2013 og at det var 8.000 flere enn i desember året før.Forskjellen på AKU-tall og NAV-tall SSB publiserer en statistikk over registrerte arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak som blir utarbeidet på grunnlag av NAV sitt arbeidssøkerregister (ARENA). Arbeidsledige, slik AKU måler de, må ikke forveksles med de registrerte arbeidslledige.AKU-tallene inkluderer også arbeidsledige som ikke registrerer seg hos NAV, og noen av de som går på arbeidsmarkedtiltak.AKU dekker bare de som er registrerte som bosatte i folkeregisteret. Personar som arbeider i Norge uten å vere bosatt her, eller som regner med å være bosatt i mindre enn seks månader, er derfor heller ikke med i AKU-tallene.