Foreløpige tall fra britiske myndigheter viser at landets BNP steg 0,7 prosent fra 3. til 4. kvartal 2013.Oppgangen på årsbasis var 2,7 prosent.Konsensus lå ifølge Bloomberg på 0,7 og 2,8 prosent oppgang på hhv. kvartals- og årsbasis.