Farstad Shipping skuffer - og føler seg truet

Inntjeningen i Farstad Shipping var svakere enn ventet i 4. kvartal. Selskapet frykter for markedsbalansen i Nordsjøen.

Foto: Farstad Shipping.

Farstad Shipping melder om et resultat etter skatt på 46,7 millioner kroner i 4. kvartal 2013, mot 31,2 millioner kroner i samme periode året før. Ifølge Reuters var det ventet et resultat på 92,4 millioner kroner.Resultat per aksje ble 1,20 kroner, mot 0,80 kroner ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 2,37 kroner per aksje.Resultatet før skatt ble 46,4 millioner kroner, sammenlignet med 41,4 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 109 millioner kroner.Driftsresultatet (EBIT) ble 207,6 millioner kroner, mot 151,9 millioner kroner året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på 234 millioner kroner.Driftsinntektene beløp seg til 1.029,4 millioner kroner, sammenlignet med 905,8 millioner kroner i 4. kvartal 2012. Analytikernes forventninger lå her på 1.043 millioner kroner.- Kan true markedsbalansen - Usikkerhet om oljeprisens videre utvikling og oljeselskapenes fokus på kostnader har foreløpig ikke gitt seg merkbare utslag i redusert aktivitetsnivå offshore. Nordsjømarkedet var i 4. kvartal bedre enn for tilsvarende periode i 2012, men dårligere enn forventet.- For at ratenivået, spesielt for AHTS skal bli akseptabelt, må markedsbalansen ytterligere forbedres. Dette krever netto avgang av tonnasje. Den tilgang av tonnasje Nordsjø-markedet nå opplever, kan true en bedring i markedsbalansen.Her er rapporten .Styret foreslår tre kroner per aksje i utbytte for 2013.Følg HegnarOnline på Facebook her!