Hvor mye av den norske maten er norsk?

Under 40 prosent av matforbruket i Norge var i fjor basert på norske råvarer, en nedgang på 5 prosentpoeng fra 2012, viser tall fra Helsedirektoratet.

Det er den laveste selvforsyningsgraden på flere tiår, ifølge rapporten «Utviklingen i norsk kosthold» fra Helsedirektoratet.Direktoratet viser til at utviklingen har gått bare en vei de siste årene, og at nedgangen i fjor hovedsakelig hadde sammenheng med mindre norskprodusert matkorn, noe som skyldtes dårlige avlinger og kvalitet, skriver Nationen.Rapporten sier ingenting om hvor mye selvforsyningsgraden hadde gått ned dersom import av råvarer til fiskefôr, som er på over 80 prosent, hadde blitt tatt med i utregningene.Kristelig Folkepartis næringspolitiske talsperson Line Henriette Hjemdal mener at landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) må ta grep.- Dette er alarmerende og stikk i strid med Stortingets intensjoner. Det viser med all tydelighet at vi må ta hele landet i bruk og alle tilgjengelige ressurser for å øke matproduksjonen på norske ressurser. Jeg forventer at statsråden tar disse tallene på alvor og at vi sammen tar de nødvendige grepene for økt matproduksjon, sier Hjemdal.Listhaug ønsker ikke å kommentere saken, men viser til at regjeringens mål er å oppnå en høyest mulig selvforsyningsgrad av mat ut fra beredskapshensyn. Landbrukspolitikken skal medvirke til økt matproduksjon, slår hun fast.