- Dette er fremtiden til Store Norske og alle som jobber i selskapet. Vi er jo fortsatt den største hjørnesteinsbedriften på Svalbard og gruvedriften er viktig for en stabil, norsk bosetting i Longyearbyen, sier administrerende direktør Per Andersson i Store Norske i en pressemelding.Lunckefjell ligger nordøst for Svea og inneholder 8,4 millioner tonn salgskull. Hovedproduksjonen starter vinteren 2015 når kjerneområdet i gruva Svea Nord er utdrevet. Store Norskes samlede investeringer i Lunckefjell er budsjettert til om lag 1,2 milliarder norske kroner.Gruveselskapet la tirsdag fram resultatet for fjerde kvartal 2013 - et resultat på om lag 74 millioner kroner i minus.- En viktig årsak er fallet i kullprisen samt at steininnholdet i kullet fra Svea Nord, opplyser styreleder Annette Malm Justad til Svalbardposten.