I en rapport som Kommunal- og moderniseringsdepartementet mottok fredag, fremgår det at Høyblokka er en robust konstruksjon.- Jeg er glad vi har avklart at konstruksjonen kan tilfredsstille dagens krav til konstruksjonssikkerhet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).Den nye rapporten er utarbeidet av firmaet Rambøll AS på vegne av Statsbygg. Selv om Statsbygg allerede hadde vurdert at byggets bæreevne ikke ble dårligere etter terrorangrepet 22. juli 2011, ønsket Sanner å vite om det er behov for å styrke konstruksjonen for å tilfredsstille dagens krav.Solide søylerDerfor ga hans departement 20. januar i år Statsbygg i oppdrag å vurdere Høyblokkas konstruksjonssikkerhet opp mot byggeforskriften TEK 10. Konklusjonen er altså at bygningen med relativt enkle grep kan tilfredsstille dagens krav til konstruksjonssikkerhet.Etasjeskillene i Høyblokka er dimensjonert for større vekt enn det som er kravet i forskriften, og bæresystemer som søyler og dekke er solid, heter et i rapporten. Bjelker må imidlertid forsterkes og fasaden sikres.Rapporten er gradert etter sikkerhetsloven, men departementet vil gjennomgå og vurdere denne før regjeringen etter planen skal avgjøre «konsept» for regjeringskvartalet før sommeren.Beslutning til sommeren?Det er foreløpig uklart hvorvidt spørsmålet om bevaring eller riving av Høyblokka blir en del av denne beslutningen. Uansett vil regjeringen ha et bredt grunnlag for å vurdere regjeringskvartalets fremtid: Konseptutvalgsutredningen, kvalitetssikringsrapporten, Riksantikvarens rapport om verneverdige og rapporten om konstruksjonssikkerhet inngår alle i beslutningsgrunnlaget.Terrorangrepet 22. juli 2011 medførte betydelige skader på bygningen som i mange tiår har huset Statsministerens kontor og Justisdepartementet. Åtte mennesker som oppholdt seg i regjeringskontorene eller på gateplan ble drept da bomben eksploderte. (©NTB)