Økonomene forventer lavere lønnsvekst

Økonomer, næringslivsledere og partene i arbeidslivet venter lavere lønnsvekst de neste 12 månedene.

Foto: Scanpix

Økonomenes forventninger til prisstigningen om 12 måneder er i 1. kvartal 2014 2,1 prosent, det samme som i 4. kvartal 2013.Det viser den kvartalsvise forventningsundersøkelsen Opinion Perduco utfører for Norges Bank.Partene i arbeidslivet forventer 2,2 prosent prisstigning, opp 0,2 prosentpoeng fra forrige kvartal. Næringslivsledere forventer 2,3 prosent, 0,1 prosentpoeng mer enn i forrige kvartal. Til sist forventer husholdningene at prisene skal stige 2,6 prosent i løpet av det neste året, 0,1 prosentpoeng mindre enn i 4. kvartal.Forventer lavere lønnsvekstØkonomene oppgir i 1. kvartal 2014 en forventet årslønnsvekst for 2014 på 3,3 prosent, 0,2 prosentpoeng mindre enn i forrige kvartal. Partene i arbeidslivet forventer også 3,3 prosent, 0,3 prosentpoeng mindre enn i 4. kvartal.Videre forventer næringslivslederne en årslønnsvekst i 2014 på 3,0 prosent, 0,1 prosentpoeng mindre enn i forrige kvartal. Husholdningene forventer seg 2,3 prosent lønnsvekst, det samme som i forrige kvartal.Forventer svakere lønnsomhet33,3 prosent av næringslivslederne forventer bedring av lønnsomheten i egen bedrift de neste 12 månedene, mot 38,5 prosent i forrige kvartal.Andelen næringslivsledere som forventer svekket lønnsomhet i tiden fremover er 20,6 prosent, mot 19,9 i forrige kvartal.Lønnsomhetsindeksen for de neste 12 månedene går ned fra 18,6 poeng i 4. kvartal 2013 til 12,7 poeng i 1. kvartal 2014.Følg HegnarOnline på Facebook her!