Schjøtt-Pedersen har 25 år bak seg som stortingspolitiker og har hatt flere statsrådposter. Denne måneden registrerte han et nytt firma i Brønnøysundregistrene, skriver Dagens Næringsliv.Schjøtt-Pedersen skal med sitt nye firma drive med «håndtering av spesifikke enkeltsaker, herunder om tilrettelegging av saker for behandling hos offentlige myndigheter», som det heter i formålsparagrafen. Der står det også at han skal bistå med «foredrag om tema knyttet til politikk, næringsliv og samfunnsliv».Schjøtt-Pedersen ble ilagt seks måneders karantene fra regjeringsskiftet i oktober i fjor, og han kan derfor ikke starte sitt nye selskap før 15. april. Han uttaler til avisen at han samtidig er i kontakt med flere selskaper om fast stilling.Tidligere justisminister Grete Faremo tyr til et tilsvarende grep. Også hun ble ilagt seks måneders karantene og har benyttet tiden til å opprette eget konsulentselskap. Det skal hun bruke til å gi råd til private og offentlige virksomheter innen sikkerhet, beredskap og personvern. På grunn av den tidligere stillingen som statsråd er hun fram til 15. oktober ilagt forbud mot å bistå kunder i saker om nødnett og redningshelikoptre. (©NTB)