Ledigheten økte med 100 personer fra januar til februar, viser sesongjusterte tall fra NAV.Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak har ikke endret seg i den samme periode, viser sesongjusterte tall.- Arbeidsledigheten økte i hele 2013, men ligger foreløpig på et stabilt nivå i 2014. Arbeidsledigheten i februar er noe lavere enn vi forventet. Vi venter fremdeles at flere skal være uten jobb utover året, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad i en kommentar.Målt i antall personer økte ledigheten mest for butikk- og salgsmedarbeidere og yrkesgruppen helse-, pleie- og omsorgsarbeidere.Arbeidere innen bygg og anlegg hadde den største nedgangen i februar.Prosentvis økte ledigheten mest i Hedmark og Sør-Trøndelag denne måneden, mens den falt mest i Nordland og Sogn og Fjordane.
I februar er 77.900 personer registrert som helt ledige hos NAV, 7.900 flere enn for ett år siden.Arbeidsledigheten er nå på 2,9 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,7 prosent på samme tid i fjor.96.100 personer er enten registrert som helt ledige eller på tiltak, en økning på 7.700 personer sammenlignet med desember i fjor.Dette tilsvarer 3,6 prosent av arbeidsstyrken, mot 3,4 prosent for ett år siden.Det er nå flere arbeidsløse innen alle yrkesgrupper, bortsett fra de med ingen eller ukjent yrkesbakgrunn. Prosentvis er det størst økning innen ingeniør- og ikt-fag og blant ledere, men arbeidsløsheten er likevel lav i disse yrkesgruppene. Økningen fra februar i fjor er minst for de med bakgrunn fra jordbruk, skogbruk og fiske og innen industri, skriver NAV.Arbeidsløsheten er fortsatt høyest innen bygg og anlegg med 5,8 prosent, og innen reiseliv og transport med 4,9 prosent. Lavest arbeidsløshet er det i undervisning med 0,8 prosent og innen akademiske yrker med 1,0 prosent. Arbeidsledigheten er høyest i Østfold med 4,1 prosent av arbeidsstyrken og i Oslo og Aust-Agder med 3,8 prosent. Lavest arbeidsledighet finner man i Sogn og Fjordane med 2,1 prosent.Samanliknet med februar i fjor har arbeidsledigheten økt mest i Rogaland og Buskerud, med 26 og 19 prosent. Nordland og Telemark er de eneste fylkene med færre arbeidsløse enn for ett år siden, med nedgang på henholdsvis 5 og 2 prosent.