Stryk til Norge i ESAs karakterbok

Nedslående, sier overvåkingsorganet ESA om EFTA-landenes evne til å innføre EUs lover og regler i tide.

Foto: Scanpix

- Sammen med Island ligger Norge nå nederst på listen som viser EØS-landenes evne til å innføre nytt regelverk innen de tidsfristene som gjelder, skriver ESA i en pressemelding.Det er kun Liechtenstein som får bestått i den halvårlige karakterboken for EFTA, selv om det går gal vei også for dem.Alarmerende- Utviklingen er alarmerende, og ESA oppfordrer EFTA-landene til å gjøre sitt ytterste for å snu denne trenden, sier ESA-president Oda Helen Sletnes.- For å oppnå like konkurransevilkår i det indre markedet må landene innføre nytt regelverk i rett tid. EFTA-landene må sørge for at de overholder sine forpliktelser etter EØS-avtalen.Karakterboken gjelder landenes arbeid for å innføre lover og regler som regulerer EUs indre marked. Der er Norge, Island og Liechtenstein med gjennom EØS-avtalen.Høy somleprosentNorge har brutt fristen for innføring av 21 direktiver, nesten dobbelt så mange som ved forrige korsvei i juli i fjor.Det gir et såkalt gjennomføringsunderskudd på 1,8 prosent. Islands underskudd har økt kraftig og ligger på hele 3,2 prosent, ifølge ESA. I henhold til EUs mål skal somleprosenten ikke overstige 1 prosent.Også EU la fredag fram en resultattavle for medlemslandene innsats. Gjennomsnittet for de 28 EU-landene er 0,7 prosent. Ingen av dem ligger høyere enn 1,5 prosent, og dermed utgjør Norge og Island bunnen av lista av de i alt 31 EØS-landene. (©NTB)