Teekay Corp og Teekay Tankers JV Tanker Investments sikter seg inn mot Oslo Børs, alternativt på Oslo Axess. Børsnoteringen planlegges i mars, melder TDN Finans.I en melding fremgår det dessuten at selskapet har inngått avtaler om kjøp av fire suezmaxer og fem aframaxer.DNB Markets er global koordinator for IPO-en.