Omsetningsvolumet i detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,1 prosent fra desember 2013 til januar 2014, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Ifølge TDN Finans var det ventet en økning på 0,5 prosent.Den langsiktige trenden viser en forholdsvis flat utvikling det siste året.Butikker som selger fritidsutstyr, spill og leker, var blant de bransjene som hadde økning i omsetningsvolumet fra desember i fjor til januar i år. Dagligvarebutikkene hadde også en liten vekst i denne perioden.Salg via postordre og Internett samt butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger, hadde derimot en nedgang i omsetningsvolumet fra desember 2013 til januar 2014.Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 0,7 prosent i perioden november 2013-januar 2014 sammenlignet med samme tremånedersperiode i 2012-2013.