Vi strømmer stadig mer norsk musikk

I alt 12 prosent av musikken som strømmes av nordmenn, er norsk, sier nye tall.

Ole Paus.

Andelen er lav, men går i positiv retning, sier onlinedirektør Inger Elise Mey i musikkrettighetsorganisasjonen TONO.Organisasjonen lisensierer strømmetjenestene for det norske markedet på vegne av sine 25.000 rettighetshavere, og avregner vederlaget med bakgrunn i hva slags musikk nordmenn lytter til. TONO kan derfor fastslå hva norskandelen i strømmetjenester er.I 2010 var norskandelen 9,5 prosent. Den har steget til 12,2 prosent i 2013.- Inntektene til opphavsmenn og - kvinner har doblet seg år for år siden 2009. I 2012 avregnet TONO 70 millioner online-kroner videre til rettighetshavere i musikkverk. Når vi er ferdige med å oppsummere regnskapsåret 2013, vil vi kunne offentliggjøre enda sterkere tall, sier Mey.Statistikken er basert på de største tjenestene i Norge: Spotify, Wimp og Beat. (©NTB)