Widvey trekker pressestøtte-forslag

Regjeringen har trukket tilbake forslaget om et øvre tak i pressestøtten på 40 millioner kroner.

Thorild Widvey. Foto: Finansavisen
Næringsliv

Det samme gjøres med forslaget om å flytte opplagsgrensen for støtte til såkalte nummer 1-aviser og aleneaviser fra 6.000 til 4.000. Endringene ville ha rammet Dagsavisen, Vårt Land og et trettitall lokalaviser.Kulturminister Thorhild Widvey (H) ga fredag EFTAs overvåkingsorgan ESA beskjed om justeringer i pressestøtten. Hun håper på en rask avgjørelse i saken.- Jeg har som mål at den plattformnøytrale omleggingen av pressestøtten skal tre i kraft fra 2014, sier Widvey.- På rett sporDet opprinnelige forslaget fra regjeringen inkluderte et fast støttetak på 40 millioner kroner i stedet for det prosentvise taket som den forrige regjeringen gikk inn for.I januar slo regjeringens samarbeidspartier KrF og Venstre fast at de ikke kunne støtte forslaget og uttrykte irritasjon over at det ble lagt fram uten at det var blitt diskutert med dem på forhånd.- Pressestøtten er del av budsjettforliket, og regjeringen må tilbake til Stortinget om den vil gjøre endringer, sa Venstre-nestleder Terje Breivik den gang.Nå er tonen en ganske annen fra sentrum.- Det er bra at regjeringen kun velger prosenttak og ikke vil innføre et statisk kronetak i tillegg. Prosenttak er mer fleksibelt og treffsikkert, sier KrFs fungerende parlamentariske leder Hans Olav Syversen.Han er tilfreds med at dagens opplagsgrense på 6.000 for nummer én- og alenemedier opprettholdes.- Det er bra at regjeringen har snudd om opplagsgrense. En rekke lokalaviser ville ha fått problemer dersom det opprinnelige forslaget hadde blitt vedtatt, sier han.Gir ikke oppAt regjeringen foreløpig har lagt forslagene til side, betyr ikke at de legges bort for alltid.- Spørsmålet om å endre opplagsgrensen fra 6.000 til 4.000 samt en eventuell innføring av et statisk støttetak på 40 millioner kroner vil vi ta opp i en egen melding med Stortinget i tråd med budsjettavtalen med KrF og Venstre, sier Widvey.Arbeiderpartiets Arild Grande er overrasket over det han beskriver som mangel på retning i mediepolitikken fra regjeringens side.- De eneste nyhetene som kommer fra regjeringen, handler om å gjøre nåløyet trangere for norske medier. Hvor er tiltakene for å styrke norske aviser? spør han. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv