- Arbeidsmarkedet virker foreløpig robust

Dagens tall bør ikke endre sentralbankens vurderinger, mener DNB-økonom Kjersti Haugland.

Kjersti Haugland. Foto: Finansavisen
Næringsliv

Arbeidsledigheten, slik den måles i SSBs arbeidskraftsundersøkelse, var på 3,5 prosent i januar (gjennomsnitt desember-februar). Ifølge Reuters var ledigheten ventet å være stabil på 3,6 prosent.Tallet for desember (gjennomsnitt november-januar) ble oppjustert med en tidel, til 3,7 prosent.DNB-økonom Kjersti Haugland slår fast at dagens statistikk understøtter inntrykket fra NAV-statistikken tidligere denne uken"Arbeidsmarkedet virker foreløpig robust, gitt den nokså labre veksttakten i fastlandsøkonomien. Norges Banks anslag for ledigheten (AKU) er 3¾ prosent i 2014, og dagens tall bør ikke endre sentralbankens vurderinger", skriver hun i en oppdatering.Den norske kronen har styrket seg med 0,2 prosent mot de fleste valutaer etter at AKU-tallene ble publisert.

Nyheter
Næringsliv