Besøksleiligheten kostet 10 millioner kroner å bygge og sto ferdig i 2011. Den består av en stor stue, kjøkken, tre soverom og et stort bad. Fengselet valgte samtidig å utvide besøksavdelingen med ytterligere to rom, skriver Bergens Tidende.Siden åpningen for tre år siden, er det kun blitt gjennomført sju overnattinger. Årsaken er at Bergen fengsel ikke har råd til å betale hva det koster å ha to nattevakter ekstra på jobb.– De ekstra lønnskostnadene utgjør cirka 7.100 kroner per natt. Vi må ha økt bemanning for å kunne håndtere og forebygge eventuelle uønskede hendelser, sier Rune Greve, som er fungerende assisterende fengselsleder i Bergen fengsel.Fengselsledelsen skulle gjerne sett at huset var mer i bruk, men økonomien setter en stopper. Innsatte står på venteliste for overnattingsbesøk, mens leiligheten brukes hyppig om dagen.Daglig leder Hanne Hamsund i organisasjonen For Fangers Pårørende mener det er svært beklagelig at besøksleiligheten blir så lite brukt til overnatting.– Å legge seg sammen og stå opp sammen gir en opplevelse av å være en familie. Det gir mer ro til besøket og en opplevelse av normalitet, sier hun. (©NTB)