Tirsdag gjennomførte Konkurransetilsynet en razzia hos Bladcentralen og fire av eierforlagene – Aschehoug, Cappelen Damm, Gyldendal og Schibsted.Tilsynet har ikke gitt detaljer om mistanken, men det dreier seg trolig om tilgangen til Bladcentralen som landets viktigste distribusjonskanal for bøker, skriver Dagens Næringsliv.– Bakgrunnen for kontrollen er at tilsynet ønsker å få avkreftet eller bekreftet en mistanke om et mulig brudd på konkurranseloven. Saken gjelder en mulig leveringsnektelse i markedet for distribusjon av bøker til massemarkedet som for eksempel dagligvarebutikker og kiosker, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad i Konkurransetilsynet.Bladcentralen er den klart største aktøren innen distribusjon av bøker og blader til butikker og kiosker.Flere mindre forlag er kritiske til Bladcentralen og hevder de blir utestengt fra dagligvare- og kioskmarkedet. Bladcentralen leverer kun bøker fra sine eiere.Coops fagsjef Geir Inge Stokke sier til Aftenposten at kjeden har opplevd forlagsnekt.– Vi sliter med å få tilgang til bøker vi vet at kundene våre ønsker seg, sier Stokke.