En rapport fra Samordningsorganet viser at ekstrabevilgningene har ført til noen av politiets største suksessaksjoner, skriver VG.Ekstrabevilgningen ble gitt til 13 politidistrikter, Økokrim, Politiets utlendingsenhet og Kripos, og har ført til arrestasjoner av 613 vestafrikanske kriminelle, sammenlagt 44 års fengsel for åtte MC-medlemmer og avsløring av pengetransaksjoner via sveitsiske banker.Til sammen dreier det seg om seks konkrete prosjekter i tillegg til narkotikaaksjoner i seks politidistrikter som har ført til pågripelser av 227 personer.– I 2013 har organet hatt særlig fokus på bekjempelse av kriminelle gjenger, herunder kriminelle MC-gjenger, narkotikakriminalitet og kriminelle fra litauiske nettverk. Pengesporetterforskning og inndragning har også hatt stor oppmerksomhet, sier assisterende politidirektør Vidar Refvik.Samarbeidsorganet består av ledere fra Politidirektoratet, Riksadvokaten, Kripos og Oslo-politiet. (©NTB)