- Letebudsjettene for 2014 blir kuttet, og oljeprisen ventes å være ganske flat fremover. Disse to hoveddriverne medfører at seismikkmarkedet mest sannsynlig vil være flatt, til ned, både i år og neste år, sier Møllerløkken til Finansavisen.Siden starten av 2013 har seismikk vært blant de svakeste segmentene innen oljeservicesektoren. Årsaken er oljeselskapenes fokus på å bremse investeringene og kutte kostnadene. Dette har raskt gått ut over seismikkselskapene, som er tidlig i oljeservicesyklusen, har små ordrereserver og i stor grad går på spotkontrakter. Dette har igjen ført til at aksjer som PGS og Polarcus har falt mellom 20 og 28 prosent det seneste året.Møllerløkken holder ifølge Finansavisen fast ved sitt syn om at seismikksektoren foreløpig ikke er plassen å være for en investor.- Vi tror på en bedring i 2016, men det er for tidlig å kjøpe seismikkaksjer nå, mener Sparebank 1-analytikeren.
Les hele børsintervjuet i onsdagens utgave av Finansavisen!