Hegghammer peker på at i forhold til folketallet har Norge en av Europas største kontingenter med fremmedkrigere i Syria.– Jeg forventer at vi kan få en voldsepisode eller to i Norge som involverer Syria-veteraner. Men jeg tviler på at vi får en bølge, sier han til Aftenposten.Hegghammer leder Terra-prosjektet ved Forsvarets forskningsinstitutt, et prosjekt som forsker på terrorisme og politisk vold.Totalt har rundt 2.000 muslimer reist fra Europa til Syria. Mellom 40 og 50 av disse har reist fra Norge, viser tall fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST). De fleste har sluttet seg til militante islamistiske grupper.– Norge ligger ti år etter resten av Europa. Den type miljøer vi nå har fått i Norge, har andre land hatt lenge. Miljøene oppstår, vokser og etter hvert hopper folk av. Slik får vi kritiske stemmer, sier Hegghammer.Han mener det er for lett å komme seg til Syria fra Norge og etterlyser tiltak som gjør det vanskeligere, for eksempel passnekt, krav om foreldresamtykke for personer under 21 år eller stans i utbetaling av velferdsytelser.– Vi må bruke harde midler mot lederskikkelser samtidig som vi bygger et apparat for å hjelpe ungdommer på vei inn i miljøet. Når en person fyller kriteriene for å bli etterforsket av PST, er det for sent, mener terrorismeforskeren. (©NTB)