Det opplyser Google til Wall Street Journal. Titan Aerospace produserer soldrevne droner med et vingespenn på 50 meter, som skal gjøre det mulig å tilby internettilgang i underutviklede områder fra luften. Flyene, som kan holde 19.000 meters høyde over en femårsperiode, er ventet å være klare i 2015.Facebook investerte nylig 20 millioner dollar i det britiske dronefirmaet Ascenta. Det er foreløpig ikke oppgitt hva Google har betalt for Titan Aerospace. (©NTB)