– Det er viktig for myndighetene å være tydelige. Var vi raskt nok ute med informasjonen? sier justisministeren til NTB.Han oppfordrer alle til å følge instruksjonene fra sine tjenesteleverandører om hvordan de skal forholde seg etter feilen som omtales som Heartbleed.– Det er også viktig å huske at noen kan prøve å svindle deg til å gi fra deg passordet. Den typen ting må man være oppmerksom på, sier Anundsen.Justisministeren mener hendelsen denne uka bidrar til at oppmerksomheten om sikkerhet på tvers av offentlige etater blir enda større.– Når vi som myndigheter skal ut med offentlige tjenester, er vi helt avhengige av at systemene vi bruker, er trygge og gode, sier han.Justisministeren har innkalt til etom saken med Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NorSIS og Direktoratet for Forvaltning og IKT (DIFI).– Jeg tar denne saken svært alvorlig. Justis- og beredskapsdepartementet har samordningsansvaret for IKT-sikkerhet på sivil side, understreker Anundsen. (©NTB)