Drammensmillionæren og tidligere Block Watne-eier Lars Nilsen kjøpte gjennom sitt selskap Flyfort et Challenger 406-fly i 2006.Mens Nilsen og hans selskap hevder formålet med flykjøpet var å tjene penger på å leie det ut, mener Skatt Øst at flyet ikke ble anskaffet for å skaffe selskapet inntekter, men at hovedformålet var å gi den daværende Block Watne-toppen tilgang til flyet, skriver DN.no.«Slik aktiviteten var lagt opp, var denne ikke egnet til å gå med overskudd», skriver Skatt Øst i sitt sluttinnlegg til tingretten.Skatt Øst mener Nilsen-selskapet Flyfort, som sto som eier av flyet, lånte det bort til Lars Nilsen uten å ta betalt, fra det ble kjøpt i 2006 til det ble utleid til Sundt Air i november 2007.I løpet av de 3,5 årene Nilsens konsern eide flyet, skal hverken holdingselskapet eller noen av dets datterselskapet ha brukt det, skriver Skatt Østs advokat. Men det gjorde Nilsen, ifølge DN.«Til sammen har flyet vært med Nilsen eller hans familie og venner på ferie i over 300 dager», påpeker skattemyndighetene.Etter et bokettersynet fikk de to Nilsen-selskapene Flyfort og Lani Invest beskjed om at de kunne vente seg en endring av ligningen for årene fra 2006 til 2009.Ifølge nettstedet endte det hele med at Flyfort ble nektet fradrag for kostnader i selskapet, slik at selskapets inntekt ble økt med nærmere 35 millioner kroner.Lani Invest, som leide flyet fra Flyfort og deretter leide det videre til Sundt Air, fikk lagt til nesten 27 millioner kroner til sin selskapsinntekt.Den største endringen rammet likevel Lars Nilsens personlige inntekt hardest. Skattekontoret konkluderte med at flyet var anskaffet for Nilsen privat, og han ble ilagt en inntektsfordel på drøyt 92 millioner kroner for inntektsårene fra 2006 til 2009.Nilsen og de to selskapene ble også ilagt en tilleggsskatt på 30 prosent, skriver DN.no.Etter DNs beregninger utgjør endringene for de tre en skattesmell på rundt 56 millioner kroner totalt.Nilsens advokat, Kaare Shetelig hos WikborgRein & Co mener skattekontoret har "feil forståelse" når det onkluderer med at virksomheten knyttet til flyet ikke var egnet til å gå med overskudd. Han mener Skatt Øst har beregnet altfor høy fordel for Nilsens bruk av flyet.Tirsdag over påske kommer saken opp for Oslo tingrett. Det er satt av fire dager til saken.