Paraplyorganisasjonen til kommunene leverte sitt høringssvar til den nye omstridte lovendringen før helgen. KS er klar på at reservasjonsretten ikke kan innføres i de minste kommunene. Dette vil – ifølge KS – gjelde for omtrent hver fjerde kommune, skriver Klassekampen.I høringssvaret skriver KS blant annet at «når nærmere 40 prosent av landets kommuner har tre fastlegepraksiser eller færre, så vil en slik adgang kunne påvirke befolkningens adgang til helsetjenester».I tillegg mener organisasjonen at lovendringen som er lagt fram, er for uklar på flere punkter og at det ikke går fram hvordan man skal løse konfliktspørsmål som måtte oppstå, og hvilket klageorgan som er det rette.I høringssvaret tar ikke KS stilling til selve reservasjonsordningen, skriver avisen.Hittil har 142 kommuner levert sine høringssvar, og mange kommuner har krevd at legene ikke skal få anledning til å reservere seg. Totalt har helse- og omsorgsdepartementet mottatt 1.021 ulike høringssvar. (©NTB)