Nortura-oppkjøp i Rogaland - Forus-anlegg flyttes

Nortura kjøper deler av virksomheten til Prima Gruppen. Dermed går det mot en strukturløsning på Sør-Vestlandet.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Nortura kjøper deler av virksomheten til Prima Gruppen, noe som ifølge selskapet muliggjør bedret lønnsomhet gjennom strukturtilpasning på Sør-Vestlandet.Prima Gruppen har signert avtale med Nortura om salg av 100 prosent av slakterivirksomheten og det tilknyttede industrianlegget, og inngår samtidig et partnerskap for nedskjæringsdelen av verdikjeden. Sistnevnte legges i et nyetablert selskap der Prima Gruppen vil eie 51 prosent av aksjene og Nortura 49 prosent. Nortura vil betjene Prima Gruppen med slakt. Alle aktiviteter innen salg og produktutvikling vil fortsatt eies og drives av Prima Gruppen.Transaksjonen verdsetter de involverte selskapene samlet til 600 millioner, hvor 200 millioner kroner er knyttet til eiendomsselskap (bygninger og tomt), og 400 millioner kroner for øvrige selskaper. Nortura betaler 400 millioner kroner på oppkjøpstidspunktet. Alle verdier er oppgitt på gjeldfri basis (100 prosent) ("enterprise value").Avtalen med Prima Gruppen vil for Nortura være utgangspunktet for en ny fabrikkstruktur på Sør- Vestlandet og den vil utløse betydelige kostnads- og inntektssynergier når konsernet legger om slakteristrukturen på Sør-Vestlandet. Avtalen vil medføre lavere investeringskostnad i forbindelse med bygging av nytt anlegg, høyere produksjonseffektivitet, lavere enhetskostnader og at ny industristruktur for Sør-Vest kan realiseres raskere, heter det.- Dette vil være med på å gjøre norsk matvareproduksjon mer konkurransedyktig. Vi settes i stand til å tilby økt innovasjon, lavere kostnader og større mangfold av produkter til forbrukerne. Avtalen styrker også muligheten til blant annet raskere å kunne tilby regionale, kortreiste kjøttprodukter, sier Sveinung Svebestad, styreleder i Nortura.Avtalen legger til rette for ytterligere investeringer og utbygging på Prima Gruppens anlegg på Kviamarka og muliggjør flytting av virksomheten ved Norturas anlegg på Forus. Nortura er fra tidligere i en prosess med omlegging og effektivisering av den nasjonale industristrukturen, inkludert fabrikkene på Sør-Vestlandet. I dette arbeidet vil det bli vurdert om også aktiviteten ved anleggene i Egersund og Sandeid vil bli flyttet til det nye anlegget på Kviamarka.Nortura har sikret finansiering av oppkjøpet gjennom lånetilgang hos sine bankforbindelser DNB, Danske Bank og Nordea. Avtalen forutsetter godkjenning fra Konkurransetilsynet.

Nyheter
Næringsliv