Foreløpige produksjonstall i mars viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 1.913.000 fat olje, NGL og kondensat.Det går frem av en melding fra Oljedirektoratet fredag.Væskeproduksjonen fordeler seg på 1.523.000 fat olje, 326.000 fat NGL og 63.000 fat kondensat.Sammenlignet med februar falt produksjonen med 37.000 fat per dag, tilsvarende ca. 2,0 prosent.Det totale gassalget kom inn på 10,5 milliarder standard kubikkmeter (GSm3), 1,3 standard kubikkmeter mer enn måneden før.Endelige tall for februar viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på ca. 1,539 millioner fat olje, 0,411 millioner fat NGL og kondensat og totalt 9,2 GSm3 gass for salg.Det meste som er blitt produsert på norsk sokkel i løpet av en måned var i juli 2000. Da ble det i snitt produsert 3,3 millioner fat olje hver dag.