The Office for National Statistics melder ifølge Reuters at konsumprisindeksen i Storbritannia steg 0,2 prosent på månedsbasis i mars, og 1,6 prosent over året.Tallene var som ventet.I foregående måned var konsumprisindeksen opp 0,5 prosent månedsbasis og opp 1,7 prosent på årsbasis.Kjerneinflasjonen steg 1,6 prosent på årsbasis, også dette som ventet.
Produsentprisene
Produsentprisene i Storbritannia, PPI output, steg 0,2 prosent på månedsbasis i mars, og 0,5 prosent på årsbasis.På forhånd var det ventet at produsentprisene skulle være opp 0,1 prosent på månedsbasis og opp 0,3 prosent på årsbasis, ifølge Bloomberg.